ผ่านการรับรองมาตรฐานการบริหารและการจัดการคุณภาพของซอฟแวร์ ISO/IEC 29110

About

Hello Spec เป็นทีมงานเล็กที่มีความฝันใหญ่ อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาและส่งเสริม SME ให้มีแอปพลิเคชั่นดีๆ มีคุณภาพ ที่สามารถเอาไปใช้แก้ปัญหาและสร้างมูลค่าเพิ่มได้จริง และต้องการเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการและองค์กรที่อยากนำ digital transformation มาปรับใช้เพื่อก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จในอนาคต

ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และความรัก ความชอบ ในการเขียนโปรแกรมเป็นทุน บริษัท Hello Spec จึงก่อตั้งขึ้นในปี 2018 ให้บริการตั้งแต่ ทำเว็บไซต์ทั่วไป จนถึงพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นตามที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งร่วมพัฒนา software product ของลูกค้า โดยเริ่มจากศูนย์จนเป็นรูปเป็นร่างสามารถให้ลูกค้าใช้งานได้ จนไปถึงการขยาย (scale) เพื่อเติบโตทำกำไรต่อเนื่องได้ในอนาคต

เราตั้งใจสร้างความแตกต่างด้วยการยกระดับมาตรฐาน ทั้งในมิติของคุณภาพของงานที่เราจะส่งมอบ การบริการลูกค้า และการกำหนดราคาที่เหมาะสม

Leadership

Kanoknaphat at HelloSpec
กนกนภัส ศุภพงศภาวัต
Managing Director

คุณแป้มเคยทำงานด้านบริหารการจัดการการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนที่จะออกมาก่อตั้ง Hello Spec ในปี 2018

ความท้าทายของคุณแป้มคือการสร้าง Hello Spec ให้เป็นสุดยอดทีมพัฒนา software เป็นทีมที่พร้อมที่จะเรียนรู้ พัฒนาตัวเองและองค์กรเพื่อที่จะเติบโตไปพร้อมกัน

Worrawut poonsuk at HelloSpec
วรวุฒิ พูลสุข
Engineering Director

คุณวุฒิทำงานอยู่ในอุตสหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มา 16 ปี เพราะรักและสนุกกับการเขียนโค้ดจึงออกมาทำงานด้านซอฟแวร์อย่างเต็มตัวกับ Hello Spec

มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่ง ของการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่มีคุณภาพจากฝีมือของคนไทย

PRIVACY TERMS SITE MAP